Coronavirus

Op donderdag 12 maart werden extra maatregelen bekend vanwege het coronavirus. Op zondag 15 maart kwamen daar nog nieuwe maatregelen bij. Naar aanleiding daarvan, en op advies van de PKN, hebben de kerkenraden van beide kerken besloten, dat: We beseffen dat de termijn van de huidige maatregelen mogelijk wordt verlengd of er mogelijk nog nieuwe maatregelen komen, die ook van invloed zijn op ons kerkelijke leven. Houd waar kan de websites in de gaten. U mag natuurlijk ook altijd naar een van de predikanten of kerkenraadsleden bellen, als u ergens vragen over hebt.